Ontrac MME/MOE智能电动执行机构
> 产品中心 > 部分回转电动执行器
部分回转
通用于蝶阀和球阀

■  开关型部分回转电动执行机构停机力矩 MOE7..+ASNG...+(SG80) 6 to 135,000Nm
■  调节型部分回转电动执行机构停机力矩 MME8..+ASNG...+(SG80) 12 to 65,000Nm
■  转速                   2.32 to 180 rpm